Obsah

Aktuality  

 

Súťaž cez EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019

Do pozornosti Vám dávame zaujímavú súťaž určenú študentom, mladým vedcom, firmám a začínajúcim podnikateľom v agrosektore v ramci projektu Slovenskej polnohospodarskej univerzity v Nitre. Viac informácií sa dozviete na: 

http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/súťaž-cez-eit-food-hub-innovation-prizes-2019/

 

Námestovský Pivný Festival 2019 - Nábrežie Or. Priehrady, 18 - 19. mája 2019 

Sviatok piva bude aj po 4-krát v Námestove v sobotu 18.5.2019!  

.

 

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Informácie o súťaži môžete nájsť na webe NSRV SR http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami možno posielať do 31. máj 2019. V roku 2018 vyhrala fotografia z nášho územia - MAS Biela Orava. Fotografie do súťaže nám môžete spolu s krátkym popisom posielať na adresu kancelaria@masbielaorava.sk 

Už teraz sa tešíme na Vaše zábery!  

.

 

VÁŽENÍ POĽNOHOSPODÁRI, POTRAVINÁRI A LESNÍCI. Pomôžte nám ZLEPŠIŤ FINANCOVANIE slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte KRÁTKY DOTAZNÍK a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.

DOTAZNÍK NÁJDETE TUhttp://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFMUJ4KhVN5C5AV

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

 

 Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre   opatrenie 19 Podpora na   miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ -   Sliač

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa dňa 9.4. 2019 zúčastnili školenia v meste Sliač, ktoré bolo       zamerané  na postupy MAS vyplývajúce zo zverejnenia Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie  19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Hlavnou témou bol postup   vyhlasovania výziev z PRV v rámci iniciatívy LEADER. 

 

 Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR  2014 – 2020 pre MAS   zo Žilinského kraja - Nitra

 Zástupcovia MAS Biela Orava sa v dňoch 18 - 19.9.2018 zúčastnili školenia v Nitre , ktoré   bolo zamerané na praktickú ukážku práce v systéme ITMS2014+, prípravou výziev v ITMS   a administráciou neverejnej časti ITMS.

.

.

.

.

 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy