Obsah

Aktuality

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát

 

 

Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS zo Žilinského kraja - Nitra

Zástupcovia MAS Biela Orava sa v dňoch 18 - 19.9.2018 zúčastnili školenia v Nitre , ktoré bolo zamerané na praktickú ukážku práce v systéme ITMS2014+, prípravou výziev v ITMS a administráciou neverejnej časti ITMS.

.

.

.

.

 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a 

víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,, Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,, Život v našej MAS,, kde autorom je Michal. Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň Ďakujeme za podporenie v súťaži 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy