Obsah

 Harmonogram vyhlasovania výziev na rok 2019 - MAS Biela Orava 

 Harmonogram na rok 2019

 

 Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác   a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

 

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER

 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER