Obsah

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Biela Orava

Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Biela Orava zabezpečí chod kancelárie v programovom období 2014-2020.