Obsah

Školenie 8.8.2018, Zázrivá

Vzdelávaco-informačný seminár zameraný na Použitie verejného obstarávania pri implementácii projektov z PRV 2014-2020.

.