Obsah

Školenie 9.5.2018, Žilina

Seminár zameraný na možnosti využitia podopatrenia 19.3. Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS pre regionálne značenie v Žilinskom kraji. Animácie MAS – skúsenosti z predošlého obdobia a ich možné využitie v aktuálnom období