Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina Biela Orava

Miestna akčná skupina Biela Orava vznikla ako partnerstvo organizácií, podnikov, samospráv, neziskových združení, ale aj jednotlivcov, pre ktorých sa myšlienka spoločného rozvoja regiónu prostredníctvom vlastnej rozvojovej stratégia stala hlavnou témou a zároveň zjednocujúcim prvkom celej ich činnosti v združení.  
 
Územie Bielej Oravy (okres Námestovo), ktoré toto verejno-súkromné partnerstvo pokrýva má záber 23 obcí vrátane okresného mesta Námestovo, ktorý tvorí prirodzené centrum regiónu a hlavný rozvojový pól. Rozvojová stratégia sa opiera na rozvoji podnikateľských subjektov schopných vytvárať pracovné miesta a využívať endogénne zdroje územia pre svoj rozvoj a následné zvyšovanie konkurencieschopnosti celého regiónu v ktorom pôsobia. Orava je značkou pre cestovný ruch, na ktorý využíva unikátne prírodné podmienky. Rozvíja sa tu rodinné farmárčenie a regionálnych špecialít. Je však tiež miestom, kde sa stretáva významný prírodný potenciál územia s tradičnou kultúrou a nie menej známymi tradíciami. Všetky tieto aspekty rozvoja sa Miestna akčná skupina Biela Orava snaží integrovať vo svojej rozvojovej stratégie s hlavným cieľom, ktorým je konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života obyvateľov a návštevníkov, ktorí tu žijú, resp. prichádzajú.  

Tu si môžte pozrieť Stratégiu MAS Biela Orava.

Názov stratégie CLLD: Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska  

Názov MAS: Miestna akčná skupina  Biela Orava 

Stratégia MAS Biela Orava