Navigácia

Obsah

Žiadosť o platbu na MAS IROP

V priloženom súbore nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu pre prijímateľov v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

V prípade otázok kontaktujte MAS.

https://www.mpsr.sk/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/1330-67-1330-16815/ 

Príloha č.1: ŽoP uživateľa na MAS 

Príloha č.2: Pokyny k vyplneniu ŽoP na MAS 

Príloha č.3 Zoznam povinných príloh k Žiadosti o platbu 

Príloha č.4 Hlásenie o ukončení realizácie projektu