Navigácia

Obsah

Výzvy na odborných hodnotiteľov  ŽONFP 

Miestna akčná skupina Biela Orava  vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva na odborných hodnotiteľov ŽONFP podopatrenia 8.5

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie za odborného hodnotiteľa, životopis

Vyhlásená výzva: 28.05.2020

Ukončenie výzvy: 26.08.2020

 

Miestna akčná skupina Biela Orava  vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  

Výzva na odborných hodnotiteľov ŽONFP podopatrenia 4.1

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie, životopis

Vyhlasená výzva 12.05.2020

Ukončenie výzvy:08.06.2020

 

 

Miestna akčná skupina Biela Orava  vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činnosti

Výzva na odborných hodnotiteľov ŽONFP podopatrenie 6.4

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie, životopis

Vyhlasená výzva 18.05.2020

Ukončenie výzvy:12.06.2020