Navigácia

Obsah

Zoznam schválených ŽoPr 

                    

 

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-003- aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

Obec Zubrohlava

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Zubrohlava

27 912,12 Eur

RNDr. Gejza Legen

RNDr. Viera Tereková CSc.

Mesto Námestovo

Modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie

11 786,95 Eur

Mgr. Jana Frenová, PhD.

Ing. Doc. Pavol Otepka, PhD.

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-003- Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr

D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-004- aktivita D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

Obec Lomná

Stavebné úpravy MŠ Lomná s.č.135

34 697,46  Eur

Ing. Anna Beníková

Ing. Lívia Fojtíková

Mesto Námestovo

Detské ihrisko MŠ Bernoláková

32 509,85  Eur

Ing.Doc. Pavol Otepka,PhD.

Ing. Mgr. Martin Hriňák

 

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-004- Aktivita D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr

C1 Komunitné sociálne služby

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-005- aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

Obec Novoť

Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť

40 000 Eur

Mgr. Jana Frenová, PhD.

Mgr. Katarína Janurová

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-005- Aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr

B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

Obec Oravská Polhora

Auto pre spoločnú dopravu osôb

25 000 Eur

Viera Tereková, RNDr., CSc.

Doc. Ing. Pavol Otepka, PhD.

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- Aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr

A1 Podpora podnikania a inovácií

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-511-002- aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Zoznam odborných hodnotiteľov

C-bet s.r.o

Rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti C-bet s.r.o, nákupom kolesového rýpadlo-nakladača

37 004 Eur

Ing. Lívia Fojtíková

Ing. Tomáš Lencés

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-511-002- Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov

Bez neschválených ŽoPr