Obsah

Zoznam schválených ŽoPr IROP 

 

                    

 

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-003- aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Obec Zubrohlava

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Zubrohlava

27 912,12 Eur

Mesto Námestovo

Modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie

11 786,95 Eur

Obec Oravská Jasenica

Modernizácia zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie na existujúcich priechodov pre chodcov v Oravskej Jasenici

15 317,38 Eur

Obec Bobrov

Bobrov-autobusová zástavka

29 999,59 Eur

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-003- Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Bez neschválených ŽoPr

 

 

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-004- aktivita D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Obec Lomná

Stavebné úpravy MŠ Lomná s.č.135

34 697,46  Eur

Mesto Námestovo

Detské ihrisko MŠ Bernoláková

38 950,00 Eur

Obec Rabčice

Ihrisko Rabčice

25 348,95 Eur

Obec Rabča

 

 

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-004- Aktivita D2 Skvalitnenie a rožšírenie kapacít predškolských zariadení

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Bez neschválených ŽoPr

 

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-005- aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Obec Novoť

Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť

40 000 Eur

Obec Oravské Veselé

Komunitné centrum Pilsko- stavebné úpravy Oravské Veselé

39 998,48 Eur

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-005- Aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Bez neschválených ŽoPr

 

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

Obec Oravská Polhora

Auto pre spoločnú dopravu osôb

25 000 Eur

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-512-001- Aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Bez neschválených ŽoPr

 

 

Zoznam schválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-511-002- aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Názov žiadateľa

Názov Projektu

Výška schváleného projektu

C-bet s.r.o

Rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti C-bet s.r.o, nákupom kolesového rýpadlo-nakladača

37 004 Eur

TRANS-EXPORT s.r.o

Drevoobrábací stroj-CNC olepovačka

49 179,33 Eur

DREVOEFEKT s.r.o

Drevoobrábací stroj- zbíjací automat

42 345,68 Eur

Florek Trade s.r.o.

Rozvoj podnikateľských aktivít spoločnosti Florek Trade s.r.o. nákupom multifunkčného stavebného stroja

37 675,00 Eur

Zoznam nechválených ŽoPr Výzva IROP-CLLD-T612-511-002- Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Názov žiadateľa

Názov projektu

Dôvod nechválenia žiadosti

Bez neschválených ŽoPr