Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Miestna akčná skupina Biela Orava je podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Miestna akčná skupina Biela Orava

Sídlo: Vavrečka 311, 029 01 Námestovo

Tel: 0918 631 982

E-mail: info@masbielaorava.sk, kancelaria@masbielaorava.sk

IČO: 423 873 11

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Miestna akčná skupina Biela Orava v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov.