Navigácia

Obsah

 

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.3 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác  a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.3 

Prílohy k VO:

1. Záznam z prieskumu trhu 

2. Predloženie dokumentácie z obstravánia VO do 5000 Eur bez DPH 

3. Výzva na predkladanie ponúk od 5000 do 139 000 Eur bez DPH 

4. Žiadosť o zverejnenie na webovom sídle 

5. Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk od 5000 do 139 000 Eur bez DPH 

6.Výzva na predkladanie ponúk od 139 000 Eur bez DPH   

7. Záznam z vyhodnotenia ponúk od 139 000 Eur bez DPH 

8. Údaje z obstarávania 

8.a Údaje z obstarávania popis 

9. Zoznam dokumentácie s čestným vyhlásením od 5000 do 139 000 EUr bez DPH

10. Prehľad rozpočtových nákladov 

10.a Prehľad rozpočtových nákladov vo formáte excel 

11. Zoznam dokumentácie s čestným od 139 000 Eur bez DPH 

12. Oznámenie o výsledku obstarávania 

 

 

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev obstarávania

 Prílohy k zverejňovaniu:https://www.apa.sk/metodicky-pokyn-k-zverejnovaniu-vyziev-obstaravatelov