Obsah

Kontakt

Miestna akčná skupina Biela Orava

Sídlo: Vavrečka 311, 029 01 Námestovo

Manažérka MAS: Mgr. Mária Ondreková

Tel: 0918 631 982

E-mail: info@masbielaorava.sk, kancelaria@masbielaorava.sk

Web: www.masbielaorava.sk

IČO: 423 873 11

 

KONZULTAČNÉ HODINY

Termín stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky podľa vašej potreby.

 

 

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov