Obsah

Miestna akčná skupina Biela Orava

Miestna akčná skupina Biela Orava vznikla ako partnerstvo organizácií, podnikov, samospráv, neziskových združení, ale aj jednotlivcov, pre ktorých sa myšlienka spoločného rozvoja regiónu prostredníctvom vlastnej rozvojovej stratégia stala hlavnou témou a zároveň zjednocujúcim prvkom celej ich činnosti v združení.

 

Územie Bielej Oravy (okres Námestovo), ktoré toto verejno-súkromné partnerstvo pokrýva má záber 23 obcí vrátane okresného mesta Námestovo, ktoré tvorí prirodzené centrum regiónu a hlavný rozvojový pól. Rozvojová stratégia sa opiera na rozvoji podnikateľských subjektov schopných vytvárať pracovné miesta a využívať endogénne zdroje územia pre svoj rozvoj a následné zvyšovanie konkurencieschopnosti celého regiónu v ktorom pôsobia. Orava je značkou pre cestovný ruch, na ktorý využíva unikátne prírodné podmienky. Rozvíja sa tu rodinné farmárčenie aj produkcia regionálnych špecialít. Je však tiež miestom, kde sa stretáva významný prírodný potenciál územia s tradičnou kultúrou a nie menej známymi tradíciami. Všetky tieto aspekty rozvoja sa Miestna akčná skupina Biela Orava snaží integrovať vo svojej rozvojovej stratégii s hlavným cieľom, ktorým je konkurencieschopnosť regiónu a kvalita života obyvateľov a návštevníkov.

 

Miestna akčná skupina Biela Orava 
Právna forma: 
občianske združenie
Predseda MAS: Ing. Ján Kadera
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra:  04.04.2014

 

Územie MAS tvorí 23 obcí okresu Námestovo: Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lomná , Lokca, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravská Lesná, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vavrečka, Vasiľov, Zákamenné , Zubrohlava.

 

Miestna akčná skupina Biela Orava má v súčasnosti 51 členov:

  • Verejný sektor – Samospráva: 23 členov
  • Súkromný sektor – Podnikatelia a pozemkové spoločenstvá: 20 členov
  • Súkromný sektor - Mimovládne/neziskové organizácie: 8 členov

Stanovy MAS Biela Orava