Obsah

Aktuality 

13. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023"

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti.

Do každej kategórie sa môžete zapojiť len s jednou fotografiou. MAS Biela Orava ďalej vyberie a posunie do súťaže jednu fotografiu v každej kategórii. Fotky nám zašlite na: kancelaria@masbielaorava.sk do 11.júna 2023

Do e-mailu napíšte: názov fotografie, meno autora a telefonický kontakt.

O začatí hlasovania pre verejnosť Vás bude MAS Biela Orava informovať.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR .

Súťažné kategórie: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

Ďakujeme za vaše unikátne zábery.

Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2023

 

 

V priloženom súbore nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu pre prijímateľov v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

vyzvy/aktualne-vyzvy-irop/ziadost-o-platbu/ 

 

 

UPOZORNENIE!!!!!

Usmernenie PPA č.8/2017 k obstarávaniu sa vztahuje/uplatňuje  na podopatrenia 4.1, 8.5 a 6.4.

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác  a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

 Usmernenie PPA 8/2017 - aktualizácia č.2

 

Implementácia MAS Biela Orava

Oznam pre žiadateľov pre opatrenia  7.2 a 7.4:

Pred ukončením verejného obstarávania žiadateľ pre toto verejné obstarávanie (a každé ďalšie, v prípade potreby) nastaví VIZIBILITU v časti Súvisiace evidencie – Zoznam zodpovedných subjektov – Priradenie nového zodpovedného subjektu – tu priradí vizibilitu pre MAS a Pôdohospodársku platobnú agentúru!!!!!!!

 

 

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Informačný plagát 

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 hlasov a víťazom v kategórii NAŠE NAJ sa stala fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebiehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018 kde cenu prevzala manažérka MAS BIELA ORAVA Mgr.Mária Ondreková v NITRE. 

V súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS získala ešte dve ocenenia a to 2.miesto v kategorií ,,Naša budúcnosť,, autorom fotografie je pán  Ing.Michal Strnál, a 3.miesto v kategorií ,,Život v našej MAS" autorom ktorej je Michal Glonek.

Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za podporenie v súťaži. 

MAS BIELA ORAVA

.

.

 

.

.

 

Správy